truth work struggle logo

Godłem Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych jest otwarta księga Ewangelii, wsparta o krzyż i palmę, na tle promieniującej tarczy słonecznej z napisem “Prawdą, Pracą, Walką”
Symbol, czyli znak Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła, streszcza w swej zewnętrznej formie wewnętrzną treść chrześcijaństwa:
1.      Księga – Objawione Słowo Boże.
2.      Słońce – znak religijnej wolności i żarliwości.
3.      Krzyż – znamię cierpienia i poświęcenia się dla innych.
4.      Palma – symbol zasłużonego pokoju.

Nauka PNKK nie odbiega od wiary i tradycji świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. W sprawowaniu świętych czynności, Kościół posługuje się kalendarzem liturgicznym roku kościelnego. Kościół oddaje najwyższą cześć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Oddaje również cześć aniołom, apostołom, męczennikom i świętym, a wśród nich w szczególny sposób Najświętszej Maryi Pannie. Kościół uznaje 7 sakramentów, zgodnie z nauką zachodniego Kościoła katolickiego. Komunia święta udzielana jest pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. W PNKK istnieją dwie formy spowiedzi: indywidualna (uszna w konfesjonale) oraz ogólna (sprawowana bądź jako odrębny obrzęd przed ołtarzem, bądź w połączeniu z Mszą świętą w części zwanej Spowiedzią Powszechną). Spowiedź indywidualna obowiązuje dzieci oraz młodzież do lat 16.
Polski Narodowy Katolicki Kościół jest samodzielny i niezależny organizacyjnie od jakiejkolwiek zagranicznej władzy kościelnej czy świeckiej.
Obecnie Polski Narodowy Katolicki Kościół liczy 120 księży w 128 parafiach w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
Duchownym w PNKK może zostać mężczyzna, który ukończył Seminarium Teologiczne, uzyskał akceptację władz kościelnych oraz posiada święcenia diakonatu. Biskupem w Polskim Narodowym Katolickim Kościele może zostać kapłan wybrany przez Synod Powszechny, konsekrowany przez przynajmniej trzech biskupów.
Księży nie obowiązuje celibat. W PNKK obowiązują stroje liturgiczne podobne jak w Kościele rzymskokatolickim.


Głową i Zarządcą Kościoła jest Pierwszy Biskup rezydujący w Scranton, PA. Obecnie funkcje tę pełni:

AM

Pierwszy Biskup PNKK
JE. Ks. Bp Anthony Mikovsky

J.E Pierwszy Biskup Anthony Mikovsky jest jednocześnie Biskupem Ordynariuszem Diecezji Kanadyjskiej. Urodził się z Trenton, NJ w rodzinie polskokatolickiej. Ukończył studia na wydziale matematyczno-fizycznym Uniwersytetu Rochester w 1988. W 1997 otrzymał tytuł doktora. W międzyczasie studiował w Seminarium Duchownym w Scranton gdzie otrzymał święcenia kapłańskie w 1997 r. W październiku 2006 r. został wybrany na urząd biskupa. Konsekracja odbyła się 30 listopada 2006 r. w katedrze w Scranton. Służył jako Biskup Ordynariusz Centralnej Diecezji do stycznia 2011 r. Wybrany na urząd Pierwszego Biskupa PNKK w październiku 2010 r. przez delegatów XXIII Generalnego Synodu w Niagara Falls. Od 2013 r. sprawuje opiekę nad Diecezją Kanadyjską jako jej Ordynariusz.