Toronto4 kwietnia 1933 r. w kościele anglikańskim p.w. św. Macieja w Toronto, odbyło się pierwsze nabożeństwo, któremu przewodniczył biskup Jan Z. Jasiński w asyście ks. A. Walichewicza i ks. L. Wiechecia. Po nabożeństwie odbyło się zebranie, w którym brało udział około 350 ludzi. Powołano Komitet Parafialny oraz zdecydowano utworzyć Parafię Narodową pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. 28 maja 1933 r. pierwszym proboszczem został mianowany ks. Piotr Styczyński.

Za jego czasu parafia przeniosła się do Dale Presbyterian Church przy zbiegu ulic Queen i Bellwoods, gdzie w kilku pokojach odbywały się nabożeństwa, zebrania, lekcje religii oraz języka polskiego. Ks. Styczyński pełnił duszpasterskie obowiązki do 31 lipca 1936 roku. Heroicznym wysiłkom i ofiarności parafian w okresie światowego kryzysu oraz ogromnego bezrobocia zawdzięczamy, że parafia przetrwała i zrealizowała postawione sobie cele.

W sierpniu 1936 r. proboszczem parafii został ks. Stanisław Gogul. Z jego inicjatywy za sumę $ 4.500.00 zakupiono budynek przy zbiegu ulic Queen St.West i Brookfield, który przerobiono na kościół, salę parafialną i plebanię. Z udziałem dygnitarzy miasta Toronto, przedstawicieli rządu prowincjalnego i federalnego, ks. bp Jan Z. Jasiński dokonał uroczystego poświęcenia kościoła. Kolejne lata istnienia parafii nie należały do najłatwiejszych. Największym problemem był dług parafialny, który spłacano pożyczkami zaciąganymi u parafian. Na ten czas przypadają częste zmiany proboszczów i członków Rad Parafialnych. W latach 1938-1947 proboszczami byli:

Ks. B. Klusek (lipiec 1938 – luty 1939), ks. J. Kaźmierczak (luty 1939 – grudzień 1940), ks. J. Awczis (grudzień 1940 – czerwiec 1941), ks. L. Anisko (czerwiec 1941 – październik 1942), ks. W. Pietras (październik 1942 – grudzień 1942), ks. S. Przyjemski (grudzień 1942 – marzec 1943), ks. J. Rencewicz (marzec 1943 – lipiec 1946), ks. S. Jabłoński (lipiec 1946 – grudzień 1947).

Od 1948 roku rozpoczął się okres rozwoju parafii. Powodem do dumy było spłacenie długów ciążących na budynku parafialnym, zakupienie elektrycznych organów i ławek do kościoła. Momentem przełomowym było nabycie obecnego budynku kościelnego przy Cowan Avenue, poświęcenie nowego kościoła, otwarcie sali parafialnej, poświęcenie nowo wybudowanej plebanii i sali gimnastycznej dla młodzieży. W grudniu 1947 r. do parafii przybył młody proboszcz, ks. Józef Niemiński. Do roku 1952 pomalowano budynek wewnątrz i na zewnątrz, zakupiono nowe ławki do kościoła oraz umeblowano plebanię. W okresie tym, poza zwykłymi ofiarami, niektórzy parafianie ufundowali drogocenne sprzęty do kościoła. Uroczyste poświęcenie świątyni odbyło się w niedzielę 15 listopada 1953 r. Uroczystości przewodniczył Pierwszy Biskup Leon Grochowski przy udziale półtora tysiąca wiernych oraz gości.

Przy parafii działało szereg organizacji parafialnych: Towarzystwo Niewiast Adoracji Najświętszego Sakramentu (założone 26 maja 1933 r.), Towarzystwo Młodzieży Męskiej „Zmartwychwstanie” (1949), Chór Parafialny im. Stanisława Moniuszki, Chór Młodszy Dziewcząt im. św. Cecylii, Szkoła Niedzielna Chrześcijańskiego Życia, Szkoła Języka Polskiego oraz Zespół Taneczny.

Doniosłym wydarzeniem w parafii św. Jana Chrzciciela była konsekracja ks. Józefa Niemińskiego na biskupa w roku 1968. Podniosło to rangę naszego kościoła do godności katedry i przyspożyło naszej społeczności wielu nowych inspiracji do dalszego rozwoju. Następne lata przyniosły wzrost niemal w każdej dziedzinie życia parafii i pozytywną jej obecność w środowisku polonijnym. Śmierć biskupa Niemińskiego w roku 1992 była ogromną stratą dla naszej parafii i diecezji.

W roku 1994 do parafii przybył biskup Józef Tomczyk, oddelegowany z USA do pracy w Diecezji Kanadyjskiej. Był to burzliwy okres w życiu naszej społeczności parafialnej, spowodowany brakiem znajomości specyfiki życia naszego środowiska ze strony biskupa oraz biernym stosunkiem hierarchii kościelnej do naszych problemów. Skutkiem narastającej frustracji, parafię opuszczają niektóre rodziny będące przez lata jej filarem. W 1995 r. do parafii przybył ks. Zbigniew Kozar. Zaistniały wkrótce okoliczności, dzięki którym biskup Tomczyk został odwołany z powrotem do USA. Diecezja i parafia pozostaną na długie lata bez swego pasterza, choć formalnie był nim urzędujący Pierwszy Biskup PNKK. Splot wydarzeń uwikłał parafię w długotrwały proces litygacyjny z PNKK. W najtrudniejszym momencie, po dość burzliwych głosowaniach, postanowiono szukać duchowego wsparcia w Unii z Utrechtu. Międzynarodowa Konferencja Biskupów wkrótce przyznała parafii św. Jana niezależny od struktur diecezjalnych status. Parafia nasza pozostała w Unii z Utrechtu przez okres około jednego roku. W międzyczasie obchodziła uroczystość 75-cio lecia istnienia.

Liczne spotkania i rozmowy z PNKK zaowocowały wstrzymaniem procesu litygacyjnego i podjęciem decyzji dotyczącej powrotu parafii do jedności. Wyrazem dobrej woli była pierwsza wizyta duszpasterska biskupa w naszej świątyni, celebrowana Msza św., udział proboszcza Z. Kozara wraz z delegacją w liturgii Wielkiego Czwartku w Hamilton oraz udział delegatów parafii w Synodzie Diecezjalnym. Przypieczętowało to ostatecznie powrót parafii św. Jana Chrzciciela do Diecezji Kanadyjskiej i struktur PNKK w 2009 r. Fakty te pozwoliły z wiarą i nadzieją spoglądać w przyszłość oraz pracować nad odbudowaniem pozytywnego wizerunku diecezji i parafii.

Parafia św. Jana Chrzciciela 

186 Cowan Ave. Toronto Ontario M6K 2R8

Toronto

Google mapa

Tel: 416-532-8249

Msze Święte w każdą niedzielę o godz. 9:30 (po angielsku) i 11:00 (po polsku)

Oficjalna strona parafii