pict1

Chrystus puka do Twoich drzwi?
Polski Narodowy Katolicki Kościół
pomoże Ci je otworzyć

 • Co to jest Polski Narodowy Katolicki Kościół?

  Nie jest łatwo w kilku słowach streścić istotę naszego Kościoła. Należy jasno powiedzieć, że nie jesteśmy nowym Kościołem. Należymy do Jednego, Świętego, Katolickiego Kościoła złożonego przez Jezusa Chrystusa. Biskup Hodur napisał w roku 1930: „ Jako ludzka społeczność, Polski Narodowy Katolicki Kościół zaczął istnieć wśród polskiej emigracji w Ameryce w roku 1897, lecz jako Boska Instytucja istnieje od jego założenia w Jerozolimie przez Jezusa Chrystusa”. Oficjalnie, Polski Narodowy Katolicki Kościół powstał w Scranton, Pennsylvania, 14 marca 1897 roku. Przed rokiem 1904 ponad 20 tysięcy ludzi w czterech stanach przyłączyło się do Kościoła. Zarówno Kościół Rzymsko-Katolicki jak i Kościół Prawosławny rozpoznają nasz Kościół.

  PNKK jest Kościołem katolickim, zakorzenionym w Piśmie św., oparty na Tradycji i akceptuje dogmaty pierwszych siedmiu Soborów Kościelnych. Jest Kościołem Apostolskim, posiadającym Sukcesję Apostolską i nieprzerwany ciąg biskupów od czasów apostolskich aż do dnia dzisiejszego.

  Jest kościołem sakramentalnym, który udziela siedmiu sakramentów.

  Jest Kościołem demokratycznym, w którym duchowni i świeccy współpracując w radach parafialnych, diecezjalnych i synodalnych, wspólnie podejmują decyzje dotyczące rozwoju i zarządzania Kościoła.

  Jest Kościołem odpowiedzialnym, wychodzącym naprzeciw religijnym potrzebom wiernych poprzez sprawowanie Mszy św. i sakramentów oraz społecznym potrzebom poprzez działalność organizacji kościelnych.

  Jest Kościołem ekumenicznym, otwartym na współpracę z innymi wspólnotami religijnymi w celu polepszenia życia miejscowej społeczności. Obecnie prowadzone są ożywione rozmowy z Kościołem Anglikańskim, Ortodoksyjnym oraz Rzymsko-Katolickim.

  Jest Kościołem doradzającym, który pomaga w wielu trudnych sytuacjach życiowych. Jeśli masz problemy rodzinne, osobiste, religijne lub szukasz moralnego i duchowego wsparcia, może będziemy mogli ci pomóc.

  Jest Kościołem uwielbiającym Boga, który zachęca wiernych do regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz w innych uroczystościach kościelnych.

  Jest Kościołem przebaczającym. Sakrament Pokuty (spowiedź uszna) praktykowany jest dla dzieci do 16 roku życia. Osoby dorosłe otrzymują generalne rozgrzeszenie na początku każdej Mszy św.

  Kościołem przyjaznym, gdzie wszyscy parafianie życzliwie przyjmują do swojego grona nowych członków.

  Jest Kościołem, który troszczy sie o starszych, nie tylko parafian lecz również wszystkich pokrzywdzonych lub osamotnionych.

 • W jaki sposób kościół oddaje cześć Bogu?

  Najważniejszym sposobem oddawania Bogu czci jest odprawianie Mszy św. w języku zrozumiałym dla ludzi. Msza św. jest Ofiarą Nowego Testamentu w czasie której chleb i wino zostają przeistoczone w Ciało i Krew Chrystusa. Podczas Mszy św.  uobecniania się w sposób sakramentalny ofiara krzyżowa Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że Msza św.  jest przede wszystkim bezkrwawą ofiarą Kościoła składaną Bogu, przez którą udzielane są wiernym zasługi ofiary krzyżowej. Oprócz Mszy św. praktykowane są Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Różaniec, Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Modlitwy wypominkowe za zmarłych.

 • Czy powinienem uczestniczyć we mszy św. w każdą niedzielę?

  Oczywiście! Uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. jak również w ważniejsze święta roku kościelnego należą do podstawowych obowiązków chrześcijańskich.

 • W jaki sposób uczestniczę w sakramencie rozgrzeszenia?

  W naszym Kościele możliwe są dwie formy rozgrzeszenia:

  1. Rozgrzeszenie ogólne na początku Mszy św. Każda osoba czyni indywidualny rachunek sumienia i wzbudza żal za grzechy. Następnie ksiądz udziela rozgrzeszenia generalnego wszystkim wiernym zebranym w Kościele. Możesz przystąpić do Komunii św. w czasie tej Mszy św.
  2. Spowiedź uszna (tradycyjna) obowiązuje dzieci i młodzież do 16 roku życia. Starsi mogą z niej skorzystać jeśli czują chęć i potrzebę.
 • Jak udzielana jest komunia św.?

  Komunia św. jest udzielana pod dwiema postaciami: pod postacią chleba i wina  (przeistoczone w Ciało i Krew Chrystusa). Na życzenie wiernych Komunia św. może być udzielana pod jedną postacią (chleba).

 • Co się stanie jeśli jestem rozwiedziony?

  Nikt nie może być dyskryminowany z powodu rozwodu, separacji lub ponownego związku małżeńskiego. Kościół stara się pomóc wszystkim doświadczonym problemami małżeńskimi. Oczywiście Kościół pragnie aby wszyscy żyli w idealnych związkach małżeńskich, ale życie codzienne dalekie jest od ideału. Dlatego Kościół stara się wspomagać i otaczać opieką duszpasterską wszystkich dotknętych problemami małżeńskimi.

 • Czy osoba rozwiedziona może otrzymać komunię św.?

  W większości wypadków tak. Niemniej, jest zalecane aby każdy przypadek konsultować z miejscowym proboszczem, którego rady i zalecenia będą pomocne.

 • Czy osoba rozwiedziona może zawrzeć powtórnie małżeństwo w PNKK?

  Każda diecezja posiada Komisję do spraw małżeńskich, która bada każdą sprawę indywidualnie. Osoba rozwiedziona, wnosząca sprawę o unieważnienie małżeństwa, może uzyskać pozwolenie na powtórne małżeństwo po rozpatrzeniu sprawy zgodnie z Prawem Kanonicznym PNKK. Kościół stara się być pomocny i wyrozumiały jak tylko jest to możliwe, aby otworzyć wszystkim drogę do sakramentów świętych.

 • Jakie jest stanowisko kościoła wobec środków antykoncepcyjnych?

  Kościół stoi na stanowisku, że jest to osobista sprawa pomiędzy kobietą i mężczyzną.